Oprava zpevněné plochy u hřbitova v obci Zašová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava zpevněné plochy u hřbitova v obci Zašová zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava zpevněné plochy u hřbitova v obci Zašová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava zpevněné plochy u hřbitova v obci Zašová, k.ú. Zašová.

Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné, poloha je definovaná v projektové dokumentaci.

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.

Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Oprava zpevněné plochy

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava zpevněné plochy u hřbitova v obci Zašová.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 15. 5. 2012 Zobrazit
Projektová dokumentace 15. 5. 2012 Zobrazit
Slepý rozpočet 15. 5. 2012 Zobrazit
Smlouva o dílo 15. 5. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap