Prevence a sběr odpadů v Zašové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prevence a sběr odpadů v Zašové zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prevence a sběr odpadů v Zašové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů v rámci vybudování kapacity pro předcházení vzniku komunálních odpadů, konkrétně biologicky rozložitelných komunálních odpadů a dále dodávka velkoobjemových kontejnerů na odpad v rámci navýšení kapacity systému sběru komunálních odpadů.

Konkrétně je předmětem veřejné zakázky, respektive jejich jednotlivých částí, následující:

Část I.: Kompostéry
• 420 ks - kompostér o objemu 1 400 l

Část II.: Velkoobjemové kontejnery
• 2 ks – kontejner vanový na sklo
• 2 ks – kontejner vanový na papír
• 1 ks – kontejner vanový na nápojový karton
• 2 ks – kontejner vanový na plast
• 1 ks – kontejner valníkový na papír
• 2 ks – kontejner vanový na biologicky rozložitelný odpad (BRKO)

Předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, nepoužitý a plně funkční.

Poznámka

INFORMACE O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Zadavatel rozhodl v souladu s § 35, respektive § 101 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 2 části. Dodavatel má právo podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Nabídky budou podávány vždy na každou jednotlivou část samostatně, tzn. na každou část bude podána samostatná nabídka dle podmínek dále uvedených v této zadávací dokumentaci.

Nabídky budou podávány vždy na každou jednotlivou část samostatně i v případě, že bude tentýž dodavatel podávat nabídky na více částí.

Jednotlivé části této veřejné zakázky jsou označeny a vedeny pod následujícími názvy:
Část I.: Kompostéry
Část II.: Velkoobjemové kontejnery

Zadavatel též zdůrazňuje svůj požadavek uzavřít smlouvu na jednotlivé části samostatně, nepřipouští se možnost uzavřít jednu smlouvu na více částí. Toto platí i v případě, že by byla uzavřena s jedním stejným dodavatelem. Pokud tedy bude tentýž dodavatel vybrán pro více částí, bude na každou část uzavřena samostatná smlouva.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Nádoby na odpad - 44613700-7, Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky - 34928480-6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová, okres Vsetín, Zlínský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 026 210,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 8. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 8. 2023

Lhůta pro podání nabídek

29. 8. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Energetická agentura Vysočiny

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martin Čada

Kontaktní e-mail: cada@eav.cz

Kontaktní telefon: 739338954

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prevence a sběr odpadů v Zašové.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Prevence a sběr odpadů v Zašové zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SDO Technika s.r.o. (29446619) Dodavatel 3 908 058,- Kč vč. DPH
3 229 800,- Kč bez DPH
SDO Technika s.r.o. (29446619) Dodavatel 811 910,- Kč vč. DPH
671 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap