Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ Veselá

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ Veselá zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ Veselá

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce sociálního zařízení včetně vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektro, a oprava kuchyně v budově MŠ ve Veselé.

Zahájení od 1.7.2012
Dokončení 31. 7. 2012

Doporučujeme prohlídku staveniště – kontakt – ředitelka MŠ, 605 955 354.

Nabídka bude obsahovat:
- naceněný položkový rozpočet,
- návrh smlouvy o dílo,
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, kopii dokladu o oprávnění podnikat, kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost podle zák. č. 360/92 Sb. – pozemní stavitelství,
- kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a ze kterého bude zřejmá výše pojistného plnění.

Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Rekonstrukce sociálního zařízení a související práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

360 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

11. 5. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ Veselá.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Slepý rozpočet kuchyň 2. 5. 2012 Zobrazit
Slepý rozpočet sociální zařízení 2. 5. 2012 Zobrazit
Slepý rozpočet elektroinstalace 2. 5. 2012 Zobrazit
Výsledek zakázky 21. 5. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap