Sečení zeleně v obci Zašová

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sečení zeleně v obci Zašová zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sečení zeleně v obci Zašová

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je sečení zeleně se shrabáním travních zbytků v obci Zašová, k.ú. Zašová, Veselá (3 seče).
Rozsah sečí je graficky znázorněn v příloze. Mapy v papírové podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Doporučujeme prohlídku stavu zeleně – neorganizováno, veřejně přístupné.
Nabídka bude obsahovat konečnou cenu s DPH za provedení 3 sečí se shrabáním na hromady, které jsou od sebe minimálně 5 m.
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Úprava zeleně

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

250 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 5. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sečení zeleně v obci Zašová.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Situace s vyznačením sečí Veselá 16. 5. 2012 Zobrazit
Situace s vyznačením sečí Zašová 16. 5. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap