Restaurování 2 portálů kláštera trinitářů v Zašové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Restaurování 2 portálů kláštera trinitářů v Zašové zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Restaurování 2 portálů kláštera trinitářů v Zašové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky jsou restaurátorské práce na dvou portálech bývalého trinitářského kláštera v Zašové dle restaurátorského průzkumu a záměru (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracovaného MgA. Tomášem Skalíkem 3/2023.
Při práci je nutno dodržet závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče č.j. MěÚVM 067500/2023.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že restaurování může provádět pouze restaurátor, který je držitelem příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ,nebo státní příslušník jiného členského státu EU než ČR, pokud mu byla Ministerstvem kultury ČR uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specializaci, anebo státní příslušník jiného členského státu EU než ČR, který restaurátorskou činnost provádí ojediněle nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, svůj záměr provést restaurování oznámí Ministerstvu kultury ČR.

Externí odkaz na bližší informace

Zašová 36

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Zašová č.p. 45

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

343 400,- bez DPH (394 910,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

329 400,- bez DPH (378 810,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

329 400,- bez DPH (378 810,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2023

Lhůta pro podání nabídek

12. 6. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Zašová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tereza Podzemná

Kontaktní e-mail: podzemna@zasova.cz

Kontaktní telefon: 725073576

Kontaktní datová schránka: fdzbaew

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Restaurování 2 portálů kláštera trinitářů v Zašové.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap