Veselá I (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc. č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p. 75 a 146

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veselá I (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc. č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p. 75 a 146 zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veselá I (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc. č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p. 75 a 146

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je doplnění stávající stabilizační konstrukce (objekt SO 1 - gabionová zeď) v délce cca 20m, která zajistí stabilitu svahů a pozemků nad místní komunikací dle podmínek územního rozhodnutí ze dne 8.12.2017, č.j. MěÚVM 112474/2017 a projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 11/2016 Ing. Petrem Lamparterem, fa Fundos, spol.s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno. Součásti zakázky je také zajištění geologického dozoru a vyhotovení zprávy z monitoringu v průběhu stavby.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/1234-vesela-i-zasova-sanace-sesuvne-oblasti-nad-mistni-komunikaci-na-parc-c-6611-1-910-5-911-1-911-2-v-okoli-objektu-c-p-75-a-146

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová, k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 410 593,- bez DPH (2 916 817,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 085 409,20 bez DPH (2 523 345,13 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 085 409,20 bez DPH (2 523 345,13 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Zašová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tereza Podzemná

Kontaktní e-mail: podatelna@zasova.cz

Kontaktní telefon: 725073576

Kontaktní datová schránka: fdzbaew

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veselá I (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc. č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p. 75 a 146.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Veselá I (Zašová) - sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc. č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p. 75 a 146 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DEV COMPANY, spol. s r.o. (47679620) Dodavatel 2 523 345,13 Kč vč. DPH
2 085 409,20 Kč bez DPH
Stavební mechanizace - Servis, s.r.o. (02360641) Uchazeč 2 925 446,- Kč vč. DPH
2 417 724,- Kč bez DPH
PORR a.s. (43005560) Uchazeč 3 056 876,- Kč vč. DPH
2 526 344,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap