Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá zadávané zadavatelem Obec Zašová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zašová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je sečení zeleně se shrabáním travních zbytků v obci Zašová, k.ú. Zašová, Veselá (3 seče). Nabídky budou podávány ve dvou variantách:
a) posečení zeleně, shrabání travních zbytků
b) posečení zeleně, shrabání a odvoz travních zbytků na kompostárnu v Zašové do 3 dnů od seče
Rozsah sečí je graficky znázorněn v příloze. Mapy v papírové podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Zašové.
Doporučujeme prohlídku stavu zeleně - neorganizováno, veřejně přístupné.
Každá z nabídek bude obsahovat konečnou cenu s DPH za provedení 3 sečí se shrabáním na hromady, které jsou od sebe minimálně 5 m.
Nabídky budou obsahovat návrh smlouvy.
Nabídky musí být podepsány odpovědnou osobou a doporučeny v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Úprava zeleně

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zašová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

250 000,- bez DPH (302 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

219 008,- bez DPH (265 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

219 008,- bez DPH (265 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

28. 2. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: zahradník

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Roman Kliment

Kontaktní e-mail: kliment@zasova.cz

Kontaktní telefon: +420 571 634 041

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Situace s vyznačením sečí v Zašové a Veselé 1. 2. 2013 Zobrazit
Výsledek zakázky 13. 3. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 13. 3. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Zahradní servis – Jaroslav Fiurášek (88824683) Dodavatel 265 000,- Kč vč. DPH
219 008,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap