Obec Petrovice u Karviné

Sídlo zadavatele

251, Petrovice u Karviné, PSČ 735 72

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00297585

Www stránky zadavatele

http://www.petroviceuk.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://petroviceuk.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-petrovice-u-karvine_232/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

221732

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Petrovice u Karviné. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Oprava střechy na Obecním úřadě v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Pořízení vývěv vakuové stanice Zobrazit
Projektová dokumentace na rekonstrukci smuteční síně v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Pronájem multifunkčního a skartovacího zařízení na období 2023-2026 Zobrazit
rekonstrukce podlahy v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice u Karviné Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 1.9.2020 do 31.12.2021 Zobrazit
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na období od 1.1.2020 do 31.12.2021 Zobrazit
Servis a výměna části technologie ČOV Dolní Marklovice Zobrazit
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Stavební úpravy zázemí společenského sálu v objektu č. p. 253 Zobrazit
Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v období 2023-2026 Zobrazit
Vysprávky komunikací tryskovou metodou v obci Petrovice u Karviné Zobrazit
Vysprávky komunikací tryskovou metodou v obci Petrovice u Karviné v období 2024-2026 Zobrazit
Zimní údržba obecních komunikací na území obce Petrovice u Karviné pro zimní období 2022-2023 Zobrazit
Zimní údržba obecních komunikací na území obce Petrovice u Karviné pro zimní období 2023-2024 Zobrazit
„Odvoz a likvidace komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné“ Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Petrovice u Karviné. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
"Oprava kolumbária a venkovního schodiště na obecním hřbitově" - VZMR č. 7/2020 - kat. B Zobrazit
Dešťová kanalizace, místní komunikace IV.třídy pro pěší, Petrovice u Karviné Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky v rámci projektu „Bezpečná hranice“ Zobrazit
Dodávka kamery včetně příslušenství na monitoring kanalizace Zobrazit
Dodávka kompostérů a kontejneru Zobrazit
Dodávka serveru Zobrazit
Dodávka užitkového automobilu Zobrazit
Dodávka vybavení pro Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na objektu ZŠ Petrovice u Karviné – I. etapa Zobrazit
Hasičská vozidla Zobrazit
Hřiště Petrovice u Karviné Zobrazit
Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada Zobrazit
Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné Zobrazit
NA KOLE PO ŽELEZNÉ CYKLOTRASE Zobrazit
Nákup malotraktoru pro potřeby Služeb obce Petrovice u Karviné Zobrazit
Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné Zobrazit
OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PETROVICE U KARVINÉ Zobrazit
PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné Zobrazit
Petrovice u Karviné - kanalizace 1. etapa Zobrazit
Pořízení vývěv vakuové stanice Zobrazit
Přírodní zahrada MŠ - Petrovice u Karviné Zobrazit
Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích Zobrazit
Projektová dokumentace - Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. třídy pro pěší, Petrovice u Karviné Zobrazit
Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Projektová dokumentace pro komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 Zobrazit
Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém obce Petrovice u Karviné Zobrazit
Rámcová smlouva - realizace vysprávek a oprav komunikací v obci Petrovice u Karviné Zobrazit
Rámcová smlouva – realizace vysprávek a oprav komunikací Zobrazit
Rekonstrukce komunikace v úseku Závada – Olšiny v Petrovicích u Karviné – projekt Železná cyklotrasa Zobrazit
Rozšíření ekonomického software Zobrazit
Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné – dodávka kontejnerů Zobrazit
Sběrný dvůr Petrovice u Karviné - Stavba Zobrazit
Sběrný dvůr Petrovice u Karviné – technika Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Obec Petrovice u Karviné Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 1.9.2017 do 31.12.2019 Zobrazit
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné Zobrazit
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Zobrazit
Slaboproudé systémy – Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích Zobrazit
Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích Zobrazit
Stavební úpravy objektu TJ Inter Petrovice Zobrazit
Stavební úpravy požární zbrojnice v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice č. p. 73 Zobrazit
Stavební úpravy zázemí společenského sálu v objektu č. p. 253 Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY – HÁJENKA PRSTNÁ Zobrazit
Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Veřejná zakázka 11/2014 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obce Petrovice u Karviné na rok 2015-2016 Zobrazit
Veřejná zakázka č. 11/2012 Nákup výpočetní techniky pro akci Zobrazit
Veřejná zakázka č. 15/2012 Zobrazit
Veřejná zakázka č. 16/2013 - Zimní údržba komunikací pro zimní období 2013-20114 Zobrazit
Veřejná zakázka č. 17/2012 Zobrazit
Veřejná zakázka č. 17/2012 - Odvodnění lokality Petrovice u Karviné Zobrazit
Veřejná zakázka č. 17/2013 - mostek Závada, Pastviny Zobrazit
Veřejná zakázka č. 18/2013 - mostek, Závada Zobrazit
Veřejná zakázka č. 18/2014 - Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné Zobrazit
Veřejná zakázka č. 6/2014 - Mostek Závada, Pastviska Zobrazit
Veřejná zakázka č. 6/2016 - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017-2018 Zobrazit
Veřejná zakázka č. 7/2014 - Zateplení objektu MŠ a ZŠ v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Veřejná zakázka č. 7/2016 - Sdružené dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017-2018 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 10 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 11 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 2 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 3 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 4 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 5 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 6 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 7 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 8 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 9 Zobrazit
Vybavení ZŠ Petrovice u Karviné – nábytek Zobrazit
Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné Zobrazit
Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné Zobrazit
Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné Zobrazit
Výstavba tělocvičny základní školy v Petrovicích u Karviné Zobrazit
VZ 13/2018 - Tiskařské a polygrafické služby pro Petrovice u Karviné v období 2019 – 2022 Zobrazit
VZ 14/2014 - Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné - nové vyhlášení Zobrazit
VZ 15/2014 - Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné Zobrazit
VZ 16/2014 - Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné Zobrazit
VZ 3/2015 - Projektová dokumentace - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné Zobrazit
VZ 4/2015 - Zimní údržba komunikací obecních komunikací obce Petrovice u Karviné pro zimní období 2015-2016 Zobrazit
VZ 5/5015 - Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2015-2016 Zobrazit
VZ 8/2014 - Rekonstrukce střechy ZŠ Dolní Marklovice Zobrazit
VZ č. 1/2018 - PD – Dešťová, splašková kanalizace a chodník u silnice č. III/4689 v obci Petrovice u Karviné Zobrazit
VZ č. 10/2014 - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok 2015 - 2016 Zobrazit
VZ č. 14/2016 - PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné Zobrazit
VZ č. 14/2018/PuK – Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné pro roky 2019 - 2022 Zobrazit
VZ č. 4/2019 – Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné pro roky 2019 – 2022 - II Zobrazit
VZ č. 9/2014 - Zimní údržba místních komunikací pro zimní období 2014 - 2015 Zobrazit
Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné Zobrazit
Zahrada MŠ v přírodním stylu v Petrovicích u Karviné - Závada Zobrazit
Zahrada MŠ v přírodním stylu v Petrovicích u Karviné - Závada Zobrazit
Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích Zobrazit
Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II. Zobrazit
Zimní údržba komunikací pro zimní období 2012 - 2013 Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2016-2017 Zobrazit
Zimní údržba obecních komunikací na území obce Petrovice u Karviné pro zimní období 2021-2022 Zobrazit
Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018 Zobrazit
Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2018-2019 Zobrazit
Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2020-2021 Zobrazit
Změna č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné Zobrazit
Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích Zobrazit
Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích II Zobrazit
ZRUŠENA (usnes. RO č. 624/66) - Veřejná zakázka č.12/2012 - Zimní údržba komunikací pro zimní období 2012-2013 Zobrazit
ZRUŠENA - Veřejná zakázka č. 15/2013 - Mostek Závada, Pastviska Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap