Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné

Předmět veřejné zakázky

Realizací veřejné zakázky dojde k vytvoření dětské zahrady v přírodním stylu při mateřské škole Závada v obci Petrovice u Karviné. Součástí celé veřejné zakázky je zejména dodávka všech herních prvků (včetně všech prací s touto dodávkou souvisejících) a výsadba zeleně dle zadávací dokumentace, resp. jejích technických příloh. Bližší popis předmětu plnění - viz zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.petroviceuk.cz/verejnezakazky/verejnezakazkyzadane/645-vz-1-2014-zahrada-ms

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

493960, 483976

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ č.1/2014 - Zahrada MŠ v Pu k

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Klasifikace 1. části předmětu veřejné zakázky dle § 47 Zákona (CPV): 37535200-9 (hlavní kód); Klasifikace 2. části předmětu veřejné zakázky dle § 47 Zákona (CPV): 77310000-6 (vedlejší kód)

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné - parcelní čísla 4/1, 4/3 a 5/4 v k. ú. Závada nad Olší (720372)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 822 377,- bez DPH (2 205 076,17 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 1. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 2. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jakub Kučera

Kontaktní e-mail: kucera@innovuj.cz

Kontaktní telefon: 777 013 046

Kontaktní datová schránka: 5ckb55d

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
VZ 1/2014 „Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné“ - VÝZVA 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2b – Čestné prohlášení uchazeče k prokázání kvalifikačních předpokladů pro část 2 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2a – Čestné prohlášení uchazeče k prokázání kvalifikačních předpokladů pro část 1 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k § 68, odst. 3, písm. a) Zákona 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení k § 68, odst. 3, písm. b) Zákona 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení k § 68, odst. 3, písm. c) Zákona 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6a – Seznam subdodavatelů pro část 1 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6b – Seznam subdodavatelů pro část 2 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 7a – Výkaz výměr pro část 1 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 7b – Výkaz výměr pro část 2 27. 1. 2014 Zobrazit
Textová zpráva 27. 1. 2014 Zobrazit
vizualizace 27. 1. 2014 Zobrazit
Širší vztahy, koordinační situace, současný stav 27. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 10. 2. 2014 Zobrazit
Oznámení výsledku zadávacího řízení 21. 3. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 21. 3. 2014 Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO 4. 6. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 16. 7. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap