Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích II zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se výstavby opěrné stěny v přidruženém prostoru komunikace a bezejmenného vodního toku, nacházející se v obci Petrovice u Karviné v katastrálním území Dolní Marklovice na parcele č. 1049.
Stavba opěrné stěny v Dolních Marklovicích spočívá ve výstavbě nové opěrné stěny. Opěrná stěna je navržena v délce 36,52 m, šířce 0,16 m a hloubce 3,00 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233141-9

Místo plnění veřejné zakázky

Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení, výzva a zadávací dokumentace 29. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 29. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 29. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 29. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 29. 11. 2017 Zobrazit
smlouva o dílo 27. 4. 2018 Zobrazit
dodatek č. 1 smlouvy o dílo 9. 8. 2018 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 15. 5. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap