„Odvoz a likvidace komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Odvoz a likvidace komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné“ zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Odvoz a likvidace komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné, tj. část Petrovice u Karviné, část Dolní Marklovice, část Závada a část Prstná. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce Petrovice u Karviné při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.
Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou s možností výpovědi (výpovědní lhůta bude šestiměsíční a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně).

Externí odkaz na bližší informace

https://www.petroviceuk.cz/informace/informace-pro-podnikatele/verejnezakazky/verejnezakazkyzadane

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Sběr odpadu 90511000-2 a Likvidace odpadu z domácností 90513100-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné, tj část Petrovice u Karviné, část Dolní Marklovice, část Závada a část Prstná.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

70 000 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 4. 2022

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2022, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Marandis, s.r.o. Slezské náměstí 30/24, Bílovec, PSČ 743 01 29382122

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Martin Anders, jednatel

Kontaktní e-mail: anders@marandis.cz

Kontaktní telefon: +420 739 733 941

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Odvoz a likvidace komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 2 Krycí list 26. 4. 2022 Zobrazit
Příloha č. 1 Tabulka pro vyplnění nabídkových cen 26. 4. 2022 Zobrazit
Zadávací dokumentace 26. 4. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap