Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II. zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích spočívající v zateplení fasády školy, zateplení fasády tělocvičny a šatny a zateplení půdy nad 2. NP objektu školy, výměně oken a „luxferů“ na objektu školy, výměně vstupních dveří na objektu školy, výměně oken a úpravě některých okenních otvorů na objektu tělocvičny a výměně dveří a úpravě dveřního prostoru na objektu tělocvičny. Předmětem stavebních prací je dále výměna krytiny nad tělocvičnou, úprava konstrukce střechy nad šatnami tělocvičny a nová krytina na „atikách“ plochých střech šaten žáků a šaten tělocvičny. Součástí stavebních prací je dále odstranění schodiště ve dvoře včetně zídek a dozdění částečně zazděného otvoru, provedení nátěru ocelové konstrukce a výměna polykarbonátové krytiny přístřešku vstupu do školy a vstupu do tělocvičny, montáž vzduchotechnických zařízení, úprava dešťové kanalizace, oprava okapových chodníků a odvodňovacích žlabů a provedení terénních úprav.

Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 24. 6. 2016, přičemž sraz účastníků je v 9:00 před vstupem do objektu školy.

Bližší podrobnosti k prohlídce místa plnění jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ č. 5/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2; 45421100-5; 45321000-3; 45261310-0; 45331210-1

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Marklovice č. p. 46, Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 549 451,- bez DPH (5 504 836,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 647 469,02 bez DPH (5 623 437,51 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná výzva k podání nabídky 17. 6. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy o dílo 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace včetně soupisu prací 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 - Formulář seznam subdodavatelů 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 7 - Vzor seznamu stavebních prací dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 8 - Vzor čestného prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona 17. 6. 2016 Zobrazit
Příloha č. 9 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o vztahu k osobě, prostřednictvím níž prokazuje odbornou způsobilost 17. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 28. 6. 2016 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 12. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče NOSTA, s.r.o z účasti v zadávacím řízení 12. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Stavby COMPLET Technologic s.r.o. z účasti v zadávacím řízení 12. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Stavby Střechy Komíny s.r.o z účasti v zadávacím řízení 12. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Stavby COMPLET s.r.o z účasti v zadávacím řízení 12. 7. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo včetně příloh 10. 8. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 11. 8. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vč. přílohy 27. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo vč. přílohy 18. 11. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BDSTAV MORAVA s.r.o. (26807947) Dodavatel 5 504 836,- Kč vč. DPH
4 549 451,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II. zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ZIKOM - vzduchotechnika, s.r.o. (28641485)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap