VZ č. 14/2016 - PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VZ č. 14/2016 - PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VZ č. 14/2016 - PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavební akce vedené pod názvem Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné. Zhotovitel příslušné projektové dokumentace bere na vědomí, že zpracované dílo musí být v souladu s platnou právní úpravou zadávacích řízení pro výběr zhotovitelů samotné stavby.
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro komunikaci IV. třídy – pro pěší (dále jen „chodník“), která bude umístěna podél silnice III/46810 na pozemku parc. č. 872/1 v katastrálním území Závada nad Olší, obec Petrovice u Karviné. Začátek trasy chodníku bude na hranici pozemků parc. č. 357/1 a 872/1, konec trasy bude u kapličky, která je umístěna na pozemku parc. č. 165, vše v katastrálním území Závada nad Olší.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

14/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

750 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 1. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420776389801

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VZ č. 14/2016 - PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 2. 1. 2017 Zobrazit
příloha ZD 2. 1. 2017 Zobrazit
příloha ZD 2. 1. 2017 Zobrazit
dodatečné informace 5. 1. 2017 Zobrazit
dodatečné informace 17. 1. 2017 Zobrazit
uzavřená smlouva 3. 3. 2017 Zobrazit
dodatek smlouvy o dílo 10. 4. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VZ č. 14/2016 - PD – komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ŠNAPKA SLUŽBY, s. r. o. (27858782) Dodavatel 488 840,- Kč vč. DPH
404 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap