Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení zodpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.
Celková předpokládaná dodávka zemního plynu v rámci veřejné zakázky, tj. pro 19 odběrných míst uvedených v Příloze č. 2, je v plánovaném celkovém množství 1 306 MWh za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

Externí odkaz na bližší informace

http://petroviceuk.cz/informace/informace-pro-podnikatele/verejnezakazky/verejnezakazkyzadane

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Veřejná zakázka 9/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV kód: 09123000-7 zemní plyn

Místo plnění veřejné zakázky

Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH (968 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Marandis s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Martin Anders

Kontaktní e-mail: anders@marandis.cz

Kontaktní telefon: +420 739 733 941

Kontaktní datová schránka: pts4yif

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap