Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích spočívající v zateplení fasády školy, zateplení fasády tělocvičny a šatny a zateplení půdy nad 2. NP objektu školy, výměně oken a „luxferů“ na objektu školy, výměně vstupních dveří na objektu školy, výměně oken a úpravě některých okenních otvorů na objektu tělocvičny a výměně dveří a úpravě dveřního prostoru na objektu tělocvičny. Předmětem stavebních prací je dále výměna krytiny nad tělocvičnou, úprava konstrukce střechy nad šatnami tělocvičny a nová krytina na „atikách“ plochých střech šaten žáků a šaten tělocvičny. Součástí stavebních prací je dále odstranění schodiště ve dvoře včetně zídek a dozdění částečně zazděného otvoru, provedení nátěru ocelové konstrukce a výměna polykarbonátové krytiny přístřešku vstupu do školy a vstupu do tělocvičny, montáž vzduchotechnických zařízení, úprava dešťové kanalizace, oprava okapových chodníků a odvodňovacích žlabů a provedení terénních úprav.

Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 2. 6. 2016, přičemž sraz účastníků je v 11:00 před vstupem do objektu školy.

Bližší podrobnosti k prohlídce místa plnění jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2; 45421100-5; 45321000-3; 45261310-0; 45331210-1

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Marklovice č. p. 46, Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2016, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap