Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné

Předmět veřejné zakázky

Cílem záměru je zavedení odděleného sběru biologických odpadů rostlinného původu na území obcí žadatele. Pro tyto účely se předpokládá pořízení kontejnerů o objemu 3 m3, které budou přistavovány na vytipované lokality v jednotlivých obcích. Takto odděleně vytříděné biologické odpady budou následně ze 100% zpracovány na komunitní kompostárně.

Pro obsluhu kontejnerů se dále předpokládá pořízení kontejnerového nosiče.

Konkrétně se jedná o pořízení následující infrastruktury:

a) Svozové vozidlo – 1 ks
b) Kontejnery na biologické odpady o objemu 3 m3 – 10 ks
c) Propagační opatření projektu

Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu Technická specifikace, který je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 129 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2013, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVI Agentura Trunda s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Milan Papežík

Kontaktní e-mail: papezik@enviagentura.cz

Kontaktní telefon: 585 204 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap