Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.
Celková předpokládaná dodávka zemního plynu v rámci veřejné zakázky, tj. pro 19 odběrných míst uvedených v Příloze č. 2, je v plánovaném celkovém množství 2 238 MWh za období od 1.1.2013 do 1.1.2015.
Předmětem plnění je i zabezpečení přepravy, distribuce a případného uskladnění zemního plynu.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.petroviceuk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=353:vz-8-2012&catid=15:verejnezakazky&Itemid=60

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV kód: 09123000-7 zemní plyn

Místo plnění veřejné zakázky

Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 630 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek

9. 7. 2012, 17:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Obec Petrovice u Karviné.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap