Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění a práce související se splněním díla zabezpečí zhotovitel na svůj náklad. Konkrétně dojde k vybudování chodníku podél silnice III/46810 v obci Petrovice u Karviné, místní části Závada. V současné době není pěší doprava na předmětném úseku řešena vůbec, silnice má nedostatečnou šířku a pěší doprava je v daném úseku nebezpečná. Chodník je plánovány v délce 1274,61 m a šířce 2m. Součástí projektu bude vybudování lávky, kde bude chodník zúžen na 1,5m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45233160-8; 45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

parcela č. 370, 334, 357/1, 538, 872/1 a 192, to vše v k.ú. Závada nad Olší

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 869 939,- bez DPH (19 202 626,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

6. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Josef Alexander Matera

Kontaktní e-mail: josef.matera@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 734 442 103

Kontaktní datová schránka: trbax88

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k. ú. Závada.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap