Veřejná zakázka 11/2014 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obce Petrovice u Karviné na rok 2015-2016

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejná zakázka 11/2014 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obce Petrovice u Karviné na rok 2015-2016 zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejná zakázka 11/2014 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obce Petrovice u Karviné na rok 2015-2016

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.petroviceuk.cz/verejnezakazky/verejnezakazkyzadane/778-vz-11-2014-ele

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000011

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ 11/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000-5 elektrická energie

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH (1 573 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2014, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MARANDIS

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Martin Anders

Kontaktní e-mail: anders@marandis.cz

Kontaktní telefon: 739 733 941

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejná zakázka 11/2014 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obce Petrovice u Karviné na rok 2015-2016.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap