Projektová dokumentace - Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. třídy pro pěší, Petrovice u Karviné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace - Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. třídy pro pěší, Petrovice u Karviné zadávané zadavatelem Obec Petrovice u Karviné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace - Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. třídy pro pěší, Petrovice u Karviné

Předmět veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace ve dvou stupních – dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, oba stupně včetně projednání s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí a zajištění jejich kladných písemných vyjádření. Součástí bude propočet nákladů pro DÚR, položkový rozpočet stavby pro RDS a výkaz výměr vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, podrobný popis technické specifikace a požadovaných technických a uživatelských standardů stavby, plán organizace výstavby po dobu realizace stavby, včetně přechodného dopravního značení, případně trvalého dopravního značení (odsouhlaseno PCR a odborem rozvoje MMK Karviná) a způsobu likvidace odpadů (vč. výpisu odpadů), včetně autorského dozoru.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.petroviceuk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=377:vz142012projektdestkanal&catid=15:verejnezakazky&Item

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

74232000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Petrovice u Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

10. 9. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace - Dešťová kanalizace, místní komunikace IV. třídy pro pěší, Petrovice u Karviné.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap