Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o novostavbu veřejné infrastruktury k budoucím 12 RD na severozápadním okraji obce Černilov, tzv. lokality "U Říhů". Šíře uličního prostoru je 8m. V rámci této VZ se jedná se o výstavbu objektů:
SO 01 Příjezdová komunikace, parkovací a zpevněné plochy
SO 03 Veřejná zeleň
SO 07 Veřejné osvětlení
Příjezdová komunikace bude obousměrná, dvoupruhová o délce 210,3 m, základní šíře 5,5 m napojena na stávající jednosměrnou komunikaci na pozemku parc. č. 2675/1 v k.ú. Černilov. Komunikace bude z betonové dlažby v barvě přírodní. Budou vybudovány vjezdy k pozemkům RD. V rámci sadových úprav bude provedeno zatravnění a výsadba stromů na vzniklém veřejném prostranství.
Bude provedeno nové veřejné osvětlení napojené na stávající - 9 ks bezpaticových dvoustupňových stožárů dl. 6,8 m se svítidly + kabelové rozvody.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000009

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

č.j. 2009/19/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 176 878,- bez DPH (3 844 022,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

9. 12. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pavel Kašpar (16279034) Dodavatel 3 844 022,- Kč vč. DPH
3 176 878,- Kč bez DPH
M-SILNICE a.s. (42196868) Uchazeč 4 024 336,30 Kč vč. DPH
3 325 897,77 Kč bez DPH
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. (25918681) Uchazeč 3 981 505,- Kč vč. DPH
3 290 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap