Dopravní opatření + komunikace pro pěší při sil. II/308

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dopravní opatření + komunikace pro pěší při sil. II/308 zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dopravní opatření + komunikace pro pěší při sil. II/308

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou podle § 7 odst. 2 zákona stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vybudování trvalé stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení díla.

Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce jsou stanoveny v projektové dokumentaci (projektové dokumentaci pro provádění stavby), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (ČÁST 6 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE).

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou a strukturou návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (ČÁST 3 – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY).

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení úprav stávajícího chodníku, doplnění chybějících částí chodníku při silnici II/308, návrhu bezbariérových autobusových zastávek v prostoru před bývalým kinem, úprav stávajícího veřejného osvětlení, přesvětlení chodeckých přechodů a sadové úpravy v rozsahu dle projektové dokumentace "DOPRAVNÍ OPATŘENÍ + KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ PŘI SIL. II/308“ zpracované obchodní společností VIAPROJEKT s.r.o., se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČO: 274 76 049, zastoupené Ing. Radkem Michlíkem, jednatelem společnosti a autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0601651 v XII/2015.

Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a geodetické zaměření skutečného provedení díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0, 45231000-5, 45233000-9, 45233160-8, 45213316-1, 45213315-4, 45316100-6

Místo plnění veřejné zakázky

obec Černilov, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 328 237,- bez DPH (8 867 167,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 837 580,- bez DPH (8 273 471,80 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 855 476,59 bez DPH (8 295 126,68 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jitka Benešová, MBA

Kontaktní e-mail: benesova@mprojektcz.cz

Kontaktní telefon: +420 463 035 021, +420 603 963 254

Kontaktní datová schránka: j2briir

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dopravní opatření + komunikace pro pěší při sil. II/308.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 2 FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR – VYKAZ 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR – VYKAZ_C_2 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR – VYKAZ_C3 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR – C_4 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (textová část) – A. Průvodní zpráva 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (textová část) – C.1.Technická zpráva 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (textová část) – C.2.1.Technická zpráva 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (textová část) – C.3.1. Technická zpráva 27. 9. 2016 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (textová část) – C.4.1. Průvodní zpráva 27. 9. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 10. 10. 2016 Zobrazit
Slouva o dílo 22. 12. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 22. 12. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 7. 11. 2017 Zobrazit
čestné prohlášení dodavatele o subdodavatelích 4. 12. 2017 Zobrazit
seznam akcionářů 4. 12. 2017 Zobrazit
plná moc 0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dopravní opatření + komunikace pro pěší při sil. II/308 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 8 468 746,75 Kč vč. DPH
6 998 964,26 Kč bez DPH
HABAU CZ s.r.o. (26068338) Uchazeč 7 105 871,40 Kč vč. DPH
5 872 621,- Kč bez DPH
SOVIS CZ, a.s. (27532208) Uchazeč 8 318 615,23 Kč vč. DPH
6 874 888,62 Kč bez DPH
M - SILNICE a.s. (42196868) Dodavatel 8 273 471,80 Kč vč. DPH
6 837 580,- Kč bez DPH
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (25253361) Uchazeč 8 436 120,- Kč vč. DPH
6 972 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap