Regenerace centra Černilov - dodatečné stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace centra Černilov - dodatečné stavební práce zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace centra Černilov - dodatečné stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací veřejné zakázky „Regenerace centra Černilov“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Jedná se zejména o:
• Demolice podzemního septiku objeveného při sanaci podloží plochy pro kontejnery. Obsahuje demolici, hutněný zásyp a zajištění objevené šachty.
• V areálu školky, školy a v prostoru komunikace byly při zemních pracích objeveny skryté kanalizační šachty. Obsahuje potřebnou úpravu šachet, přechodové desky a poklopy.
• Při zemních pracích pro sanaci podloží autobusové zastávky byla zjištěna skutečná poloha plynovodního potrubí lišící se od předpokladu projektové dokumentace. Z tohoto důvodu musela být zvětšena šířka pruhu pro autobusy.
• Změna návrhu plotu u parkoviště propojovací komunikace na základě dodatečných požadavků vlastníka – úspora.
• Při zřizování parkoviště v ulici Školská bylo nutné při jeho napojování na stávající komunikaci upravit kryt vozovky, neboť nerovnost a stav neumožňoval navázání v potřebné kvalitě.
• Při realizaci osvětlení kostela a školy byla projektem předepsána světelná zkouška pro ověření nasvícení konkrétními typy svítidel. Na základě světelné zkoušky bylo nutné upravit nasvícení doplněním a umístěním svítidel na sloupky.
• Při výkopových pracích pro založení sloupků plotu školy byla zastižena nesoudržná zemina neumožňující realizaci betonových základů sloupků přímo do výkopu. Z důvodu nezvětšování rozměrů základů bylo použito bednění z PVC trub.

Poznámka

V rámci změn původní veřejné zakázky došlo k výše uvedeným dodatečným pracím, zároveň došlo i k méněpracím v částce 1 003 231,43 Kč bez DPH. Celková cena díla se snížila o 468 816,20 Kč bez DPH

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ484020

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1915/14/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

550 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

534 415,23 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

429 738,89 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

7. 11. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Černilov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Javůrek

Kontaktní e-mail: starosta@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 724186816

Kontaktní datová schránka: hwpbe5g

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace centra Černilov - dodatečné stavební práce.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodatek č.1 SOD 28. 11. 2014 Zobrazit
Změnové listy 28. 11. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 28. 11. 2014 Zobrazit
Věstník veřejných zakázek 2. 11. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap