Černilov - oprava chodníku při silnici III/3086 - III. etapa - úsek sjezd k ČOV - vjezd k č.p. 68

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Černilov - oprava chodníku při silnici III/3086 - III. etapa - úsek sjezd k ČOV - vjezd k č.p. 68 zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Černilov - oprava chodníku při silnici III/3086 - III. etapa - úsek sjezd k ČOV - vjezd k č.p. 68

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o opravu stávajícího jednostranného chodníku a vjezdů při jižní straně silnice III/3086 ve směru na Újezd v úseku od stávajícího chodníku (začátek úseku v PD „Černilov – Oprava chodníků při silnici III/3086 – III. etapa“) od příjezdu k ČOV, tj. sjezd na účelovou komunikaci označenou v pasportu komunikací jako UK37, po vjezd k č.p. 68 včetně v délce 45 m. Systém dopravy v zájmovém území je zachován stávající. Stavba bude prováděna ve stávajícím uličním prostoru, důvodem opravy jsou chybějící parametry dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vlastní stav krytových vrstev.
V úseku je řešena oprava stávajícího jednostranného chodníku přimknutého k vozovce v šířce 1,6 m v nové zesílené konstrukci s krytem z betonové dlažby 200/100/80 mm, barva přírodní. Začátek úseku je sjezd k ČOV, konec úprav je před č.p. 68 – vjezd. Celková délka úseku je 45 m. Příčný sklon chodníku je navržen jednostranný 2 % ve směru k vozovce. V nové konstrukci bude proveden i stávající vjezd a sjezd, navržen je kryt z betonové dlažby 200/100/80 mm, barva přírodní. Vjezd je vyspádován k vratům, před kterými je osazen odvodňovací kanálek pro těžký pojezd. Součástí díla je úprava stávající zpevněné plochy s krytem z recyklátu. Plocha je vyspádována k nové vpusti s mříží. Odtok odvodňovacího kanálku a vpusti je novým trubním vedením KG 110 sveden do kanalizace.

Poznámka

navazuje na VZMR č.j. 1039/17/OÚ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000009

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

SoD 012/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

225 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

224 470,- bez DPH (271 608,70 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

224 470,- bez DPH (271 608,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2017

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Černilov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Černilov - oprava chodníku při silnici III/3086 - III. etapa - úsek sjezd k ČOV - vjezd k č.p. 68.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 19. 12. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Černilov - oprava chodníku při silnici III/3086 - III. etapa - úsek sjezd k ČOV - vjezd k č.p. 68 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pavel Kašpar, Ostrovní 309, 500 09 Hradec Králové (16279034) Dodavatel 271 608,70 Kč vč. DPH
224 470,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap