Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák" zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák"

Předmět veřejné zakázky

Provedení stavby Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž „Čerňák“ na pozemcích parc. č. 3020/18, 3020/4, 2675/6 a 2975/1 v katastrálním území Černilov.
Vodní nádrž „Čerňák“ se nachází v intravilánu obce Černilov na pozemku parc. č. 3020/18 v k,ú. Černilov. Jedná se o boční vodní nádrž na vodním toku Černilovský potok, od kterého je oddělena hrází, která zároveň tvoří pravý břeh koryta potoka. Nádrž s plochou hladiny cca 902 m2 slouží ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod, jako retenční prostor na toku Černilovského potoka pro zachycení přívalových vod.
Po vypuštění nádrže bude provedeno odtěžení nánosu ze dna nádrže. Vytěžený dnový sediment bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.
Stavební úpravy a udržovací práce se sestávají z opravy poškozeného opevnění břehů, rekonstrukce sjezdů do nádrže v původních parametrech, rekonstrukce výústního objektu s bezpečnostním přelivem a nátoku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1219/20/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

p.p.č. 3020/18 v k.ú. Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 245 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 120 000,- bez DPH (3 775 200,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

27. 7. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák".

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 28. 7. 2020 Zobrazit
Terma_nabídkový rozpočet 28. 7. 2020 Zobrazit
SoD_rybník Čerňák 13. 8. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák" zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERMA a.s. (15061663) Dodavatel 3 775 200,- Kč vč. DPH
3 120 000,- Kč bez DPH
STAVOKA Hradec Králové a.s. (25272276) Uchazeč 3 894 030,- Kč vč. DPH
3 218 207,- Kč bez DPH
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. (45538093) Uchazeč 4 053 500,- Kč vč. DPH
3 350 000,- Kč bez DPH
POPR spol. s r.o. (46509283) Uchazeč 4 162 400,- Kč vč. DPH
3 440 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap