Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák" zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák"

Předmět veřejné zakázky

Provedení stavby Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž „Čerňák“ na pozemcích parc. č. 3020/18, 3020/4, 2675/6 a 2975/1 v katastrálním území Černilov.
Vodní nádrž „Čerňák“ se nachází v intravilánu obce Černilov na pozemku parc. č. 3020/18 v k,ú. Černilov. Jedná se o boční vodní nádrž na vodním toku Černilovský potok, od kterého je oddělena hrází, která zároveň tvoří pravý břeh koryta potoka. Nádrž s plochou hladiny cca 902 m2 slouží ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod, jako retenční prostor na toku Černilovského potoka pro zachycení přívalových vod.
Po vypuštění nádrže bude provedeno odtěžení nánosu ze dna nádrže. Vytěžený dnový sediment bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.
Stavební úpravy a udržovací práce se sestávají z opravy poškozeného opevnění břehů, rekonstrukce sjezdů do nádrže v původních parametrech, rekonstrukce výústního objektu s bezpečnostním přelivem a nátoku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1219/20/OÚ

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

p.p.č. 3020/18 v k.ú. Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 245 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 120 000,- bez DPH (3 775 200,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 361 089,38 bez DPH (4 066 918,39 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 7. 2020

Lhůta pro podání nabídek

27. 7. 2020, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Hofmanová

Kontaktní e-mail: mistostarostka@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 734203928

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák".

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 28. 7. 2020 Zobrazit
Terma_nabídkový rozpočet 28. 7. 2020 Zobrazit
SoD_rybník Čerňák 13. 8. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 1 19. 11. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák" zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERMA a.s. (15061663) Dodavatel 3 775 200,- Kč vč. DPH
3 120 000,- Kč bez DPH
STAVOKA Hradec Králové a.s. (25272276) Uchazeč 3 894 030,- Kč vč. DPH
3 218 207,- Kč bez DPH
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. (45538093) Uchazeč 4 053 500,- Kč vč. DPH
3 350 000,- Kč bez DPH
POPR spol. s r.o. (46509283) Uchazeč 4 162 400,- Kč vč. DPH
3 440 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap