Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby (jízdní pruh + chodci, parkovací stání), odvodnění zpevněných ploch, přípojky kanalizace, stranová překládka sdělovacího kabelu, veřejné osvětlení, pokládka chrániček a terénní úpravy. Tento prostor je navržen jako „obytná zóna“ a je součástí sídliště RD u školy v Černilově na pozemcích parc. č. 2019/9, 1955/160 a 1955/162 v k.ú.Černilov. Je navázán na současný dopravní systém obce. Předmětem stavebních prací je 1. část této zóny po staničení 0,122 18 km, investorem 2. části je soukromá osoba.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

č.j. 0804/13/OÚ ze dne 7.6.2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233123-7

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000,- bez DPH (3 509 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 429 270,- bez DPH (1 729 416,70 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 763 330,- bez DPH (2 133 629,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Černilov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Vojtěch Šůstek

Kontaktní e-mail: tajemnik@cernilov.cz

Kontaktní telefon: 724 192 076

Kontaktní datová schránka: hwpbe5g

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 7. 6. 2013 Zobrazit
Návrh SOD 7. 6. 2013 Zobrazit
PD + soupis prací 7. 6. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 6. 8. 2013 Zobrazit
Dodatek č.1 SOD 30. 12. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Novostav komunikace a.s. (28812875) Uchazeč 2 060 378,- Kč vč. DPH
1 702 792,- Kč bez DPH
KVIS Pardubice a.s. (46506934) Uchazeč 2 302 013,- Kč vč. DPH
1 902 490,- Kč bez DPH
SaM silnice a mosty a.s. (25018094) Uchazeč 2 076 341,22 Kč vč. DPH
1 717 984,48 Kč bez DPH
Josef Munzar - EKOSTAV (12979201) Uchazeč 3 182 184,- Kč vč. DPH
2 629 904,- Kč bez DPH
Stavo Sachs Kukleny s.r.o. (25918681) Dodavatel 1 729 416,70 Kč vč. DPH
1 429 270,- Kč bez DPH
STAVOKA Hradec Králové a.s. (25272276) Uchazeč 2 156 729,11 Kč vč. DPH
1 782 420,75 Kč bez DPH
Pavel Kašpar K+H (16279034) Uchazeč 2 379 176,17 Kč vč. DPH
1 966 261,30 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap