Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive stavební úpravy vnitřních prostorů v bývalém evangelickém kostelu, který byl v 70. letech 20. století přebudován na smuteční obřadní síň v rozsahu dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉ SÍNĚ V ČERNILOVĚ na pozemcích p. č. 374/7, 374/1, 136, 373/2 k.ú. Černilov“ zpracované obchodní společností Žárovka projektanti s.r.o., se sídlem: Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 064 28 088, zastoupené Ing. Tomášem Koblásou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0602275 v červnu 2018

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-573999447-571179063/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-573999447-571179063/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-025608

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

N006/19/V00009731

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45220000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov st. 136

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 200 933,- bez DPH (9 411 358,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 777 982,- bez DPH (9 411 358,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 803 696,- bez DPH (9 442 472,16 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: M PROJEKT s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jitka Benešová

Kontaktní e-mail: benesova@mprojektcz.cz

Kontaktní telefon: +420 603963254

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 11/2019 25. 7. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 20. 3. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 2 14. 5. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 3 9. 7. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavrecon Pardubice s.r.o. (05925801) Dodavatel 9 411 358,- Kč vč. DPH
7 777 982,- Kč bez DPH
REDOMO a.s. (25937499) Uchazeč 11 615 868,- Kč vč. DPH
9 599 891,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap