Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží. Dodávkou se pro tyto účely rozumí mimo vlastní dodávku i doprava na místo určení, montáž, instalace, předvedení a zaškolení obsluhy a předání kompletní dokumentace vč. záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického zařízení k zajištění úklidu zpevněných cest a chodníků v obci Černilov za účelem dosažení snížení emisí sekundárních částic a resuspenze minimálně o 20,2% oproti stávajícímu stavu. Celkově by mělo docházet k odstranění minimálně 1,57 tun tuhých znečišťujících látek (TZL) za rok:

• komunální nosič nářadí – multifunkční nářaďový traktor
• zametací adaptér
• posypová nástavba
• sněhová radlice
• silniční zametač s kartáčem na sníh

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34140000-0 Motorová vozidla pro velké zatížení; 42415200-0 Pracovní nákladní vozidla; 42415210-3 Pracovní nákladní vozidla se zařízením pro manipulaci; 34144430-1 Zametací vozy

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území obce Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 125,- bez DPH (3 509 151,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 744 905,- bez DPH (3 321 355,05 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 744 905,- bez DPH (3 321 335,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

1. 7. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 5620 01 Ústí nad Orlicí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miloš Popelář

Kontaktní e-mail: popelar@ohgs.cz

Kontaktní telefon: +420 603 944 946

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KIS plus, a.s. (62738135) Dodavatel 3 321 335,05 Kč vč. DPH
2 744 905,- Kč bez DPH
GARDEN Studio, s.r.o. (60698454) Uchazeč 3 493 699,- Kč vč. DPH
2 887 354,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap