Regenerace Centra Černilov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace Centra Černilov zadávané zadavatelem Obec Černilov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Černilov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace Centra Černilov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je regenerace centra obce Černilov. Jedná se především o úpravy a nové komunikace, chodníky, zpevněné parkovací plochy, úpravy a změny veřejného osvětlení a sadové úpravy v rozsahu dle projektové dokumentace „REGENERACE CENTRA ČERNILOV" zpracované v dubnu 2014, panem Ing. arch. Pavlem Kramářem, se sídlem Pod zahrady 1305, 503 46 Třebechovice pod Orebem, právní forma: 105 - Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku, odpovědný projektant Ing. arch. Pavel Kramář, autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A.0), číslo autorizace 2091.
Projektová dokumentace je ČÁSTÍ 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 484020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Černilov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 739 359,- bez DPH (22 674 624,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

14 981 145,60 bez DPH (18 127 186,18 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

14 512 329,40 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

2. 6. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miloš Popelář

Kontaktní e-mail: popelar@ohgs.cz

Kontaktní telefon: +420 463 035 026

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace Centra Černilov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ČÁST 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 2 FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE - ČÁST 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TEXTOVÉ ČÁSTI 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO 07 OPLOCENÍ 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO 08 SADOVÉ ÚPRAVY 9. 5. 2014 Zobrazit
ČÁST 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - ZPRÁVA 9. 5. 2014 Zobrazit
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 9. 5. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 26. 5. 2014 Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO 22. 7. 2014 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 22. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek č.1 SOD 28. 11. 2014 Zobrazit
Změnové listy 28. 11. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů 10. 2. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Regenerace Centra Černilov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SOVIS CZ, a.s. (27532208) Uchazeč 19 614 944,- Kč vč. DPH
16 210 698,- Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 18 127 186,18 Kč vč. DPH
14 981 145,60 Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 18 372 967,- Kč vč. DPH
15 184 271,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 18 756 204,- Kč vč. DPH
15 500 995,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap