Komplexní pojištění pro Město Hlučín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komplexní pojištění pro Město Hlučín zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komplexní pojištění pro Město Hlučín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je pojištění majetku zadavatele a jeho příspěvkových organizací. Dále je předmětem plnění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho příspěvkovými organizacemi. Součástí předmětu plnění je také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele a jeho příspěvkových organizací.

a) Pojištění majetku zadavatele a jeho příspěvkových organizací
Předmětem pojištění je majetek zadavatele a jeho příspěvkových organizací
Požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy majetku a jednotlivé druhy pojistných událostí, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou vymezeny v přílohách č. 1 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 ZD – Majetek a odpovědnost)

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění. Předmětem pojištění je jednak povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k cca 6 vozidlům, a dále havarijní pojištění vybraných vozidel (cca 5 vozidel).
Podmínky a rozsah pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění (včetně seznamu vozidel, které jsou předmětem pojištění), jsou vymezeny v přílohách č. 2 a 2.1. zadávací dokumentace (Příloha č. 2 ZD – vozidla, Příloha č. 2.1. – seznam vozidel).

Poznámka

- Veřejná zakázka zrušena usnesením Rady města Hlučína č. 43/3c ze dne 20.6.2016
- Dne 11.7.2016 bylo vyhověno námitce uchazeče DIRECT pojišťovna, a.s., z tohoto důvodu odpadl důvod zrušení veřejné zakázky
- Usnesením Rady města Hlučína č. 42/2b) ze dne 18.7.2016 byla veřejná zakázka znovu zrušena.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 638678

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 66510000-8 Pojištění, CPV 66515200-5 Pojištění majetku, CPV 66514110-0 Pojištění motorových vozidel, CPV 66516000-0 Pojištění odpovědnosti za škodu, CPV 66516100-1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Místo plnění veřejné zakázky

Město Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 200 000,- bez DPH (4 200 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Satum Czech s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Darja Dunajová

Kontaktní e-mail: darja.dunajova@satum.cz

Kontaktní telefon: 595 132 334

Kontaktní datová schránka: axqzagn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komplexní pojištění pro Město Hlučín.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap