ESS včetně databázového systému

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ESS včetně databázového systému zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ESS včetně databázového systému

Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku a implementaci aplikačního programového produktu elektronické spisové služby, spolu s databázovým systémem a popisy otevřeného komunikačního rozhraní k ESS. Zhotovitel se zároveň zavazuje poskytnout objednateli práva k užití – licence k ESS, spolu s databázovým systémem a k popisu otevřených komunikačních rozhraní.
2. Přesné vymezení plnění předmětu veřejné zakázky je obsaženo v Obchodních podmínkách zadavatele, které jako její příloha tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek
3. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová kompletní podpora města Hlučín“. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, ze strukturálního fondu ERDF, prioritní osy IOP, 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – cíl konvergence.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

722000007 – 7 programování programového vybavení a poradenské služby

Místo plnění veřejné zakázky

Mírové nám. 23, Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

980 945,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ESS včetně databázového systému.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ESS včetně databázového systému.pdf 22. 11. 2012 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 16. 1. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap