ESS včetně databázového systému a Skenovací linka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ESS včetně databázového systému a Skenovací linka zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ESS včetně databázového systému a Skenovací linka

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, podle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to na část 1 (ESS včetně databázového systému) a část 2 (Skenovací linka) takto:

Část 1 předmětu veřejné zakázky:
Předmětem díla je dodání a implementace aplikačních programových produktů elektronické spisové služby (dále též ESS), spolu s databázovým systémem a popisů otevřených komunikačních rozhraní k ESS, poskytnutí práv k užití (licencí) k ESS, k databázovému systému a k otevřeným komunikačním rozhraním. Dále je předmětem díla dodání a implementace aplikačních programových produktů hostované elektronické spisové služby (dále též HESS) pro 9 partnerů objednatele s možností využívání databázového systému dodávaného společně s ESS a s možností ukládání dat do negarantovaného úložiště umístěného v technologickém centru objednatele, popisů otevřeného komunikačního rozhraní k HESS a poskytnutí práv k užití (licencí) k HESS, pro přístup a připojování HESS k databázovému systému dodávanému společně s ESS (budou-li takové licence potřeba) a k otevřeným komunikačním rozhraním HESS. Předmětem díla je rovněž poskytování kompletní podpory.

Část 2 předmětu veřejné zakázky:
Předmětem je dílo, spočívající ve zhotovení technologického řešení systému dvou nezávislých skenovacích linek, včetně dodání potřebných licencí a kompletního popisu API rozhraní pro integraci s aplikacemi třetích stran a včetně montáže ve formě implementace tohoto řešení do prostředí objednatele. Skenovací linkou se rozumí celek sestávající ze skenovacího zařízení a software aplikací, který umožní digitalizovat dokumenty v listinné podobě (včetně dodejek) a který také dále umožní využití OCR technologie pro rozpoznávání textu, automatické zpracování čárového kódu a jeho vytěžení do názvu souboru a bude schopen zajistit, že digitální obrazy dokumentů budou na výstupu uloženy do souboru formátu PDF/A, který bude podepsán elektronickým podpisem a opatřen časovým razítkem a bude obsahovat datovou vrstvu obsahující digitalizovaný prohledávatelný text vzniklý metodou OCR, a k tomuto souboru bude připojen soubor ve formátu XML, který bude obsahovat vytěžená metadata a bude strukturován dle standardu UNISPIS.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Část 1: 722000007-7 - Programování programového vybavení a poradenské služby; Část 2: 30216110-0 - Skenery pro počítačové využití

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Část 1 - 980 945,- Kč; čast 2 - 240 000,- Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

Část 1 - 749 850,- Kč; čast 2 - 278 000,- Kč bez DPH (Část 1 - 907 319,- Kč; část 2 - 336 380,- Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

Část 1 - 749 850,- Kč; čast 2 - 278 000,- Kč bez DPH (Část 1 - 907 319,- Kč; část 2 - 336 380,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2013, 13:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ESS včetně databázového systému a Skenovací linka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap