Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova prostoru kolem kulturního domu v Hlučíně vymezeného ulicemi Ostravská a Písečná. Předmětem projektové dokumentace je odstranění stávajících zpevněných ploch, kamenných zídek, schodiště, veřejného osvětlení a mobiliáře. Nově budou upraveny zpevněné plochy v okolí KD, vybudovány chodníky a odbočovací pruh s přechodem pro chodce v ulici Písečná, instalován nový mobiliář a vysázena náhradní výsadba stromů, keřů a záhonová výsadba keřů, trvalek a cibulovin.
Předmětem PD je také vybudování kanalizace pro odvádění dešťových vod z upravovaných zpevněných ploch kolem KD se zaústěním do nového vsakovacího systému a vybudování kanalizace pro odvádění dešťových vod z parkoviště do OLK a následně do vsakovacího systému.
Předmětem PD jsou i přeložky některých stávajících inženýrských sítí (vedení plynu a jednotná kanalizace) a vybudování nových rozvodů VO a vody.
Úprava křižovatky spočívá v rozšíření ul. Písečné směrem ke KD, kdy v rozšíření je navržen samostatný jízdní pruh pro odbočení vpravo. Pro odbočení vlevo je pak proveden rovněž samostatný odbočovací jízdní pruh v prostoru stávající křižovatky. Stávající parkoviště vedle KD bude v celém rozsahu rekonstruováno s novou kapacitou 50 parkovacích míst.

Poznámka

Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na část: NE
Jedná se o rámcovou dohodu: NE
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: NE

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 000 000,- bez DPH (27 830 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Králíčková

Kontaktní e-mail: dasa.kralickova@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap