Přístup ke hřbitovu Na Březinách - lávka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístup ke hřbitovu Na Březinách - lávka zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístup ke hřbitovu Na Březinách - lávka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba lávky pro pěší z místní části Hlučína – Malánek ke hřbitovu, dle projektové dokumentace s názvem „PŘÍSTUP KE HŘBITOVU NA „BŘEZINÁCH“ – LÁVKA“, kterou se prodlužuje stávající chodník ke hřbitovu. Jedná se o lávku pro pěší, která se nachází v místě zalesněného svahu a je řešena jako ocelová lávka na ocelových podporách, se světlostí 2,0m mezi madly. Založena je na monolitických betonových základech a mikropilotách délky 6,5 m pod základovou spárou a se šikmými bočními pilotami do svahu délky 5,5 m za hranu výkopu. Mikropiloty jsou z tr. 40/16 mm.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44212120-6 - Mostní konstrukce

Místo plnění veřejné zakázky

Hlučín – Malánky, parc.č.: 4532/1, 4525, 4532/6, 4532/11, 3476/1, 3477/1, 3481/5, 3481/6, 3320/2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 457 514,- bez DPH (9 023 592,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

1. 7. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina ILLKOVÁ LHOTSKÁ

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístup ke hřbitovu Na Březinách - lávka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap