Stavební úpravy ulice Rovniny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy ulice Rovniny zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy ulice Rovniny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na místní komunikaci Rovniny v Hlučíně v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem: „Stavební úpravy ul. Rovniny od Jasénky po č.o. 132“.
Veřejná zakázka řeší stavební úpravy místní komunikace ul. Rovniny v úseku od nemovitosti č.p. 1455 po vodní tok Jasénka a dále pak k nemovitosti č.p. 968 v Hlučíně. Stavební úpravy spočívají ve zřízení a obnovení chodníků pro pěší, provedení finální živičné vrstvy na místní komunikaci, zřízení a obnově příjezdu a přístupu k sousedním nemovitostem, obnově dopravního značení, provedení bezbariérových úprav a úprav dopravně inženýrského opatření.
Chodníky jsou navrženy s krytem z betonových dlaždic tl. 60 mm, řešené vjezdy budou mít kryt z betonových dlaždic tl. 80 mm, lemované betonovými obrubníky, ve vjezdech sníženými. Vozovka bude mít kryt z asfaltobetonu. Odvodnění komunikace budou zajišťovat stávající
a nové uliční vpusti zaústěné do stávající kanalizace. Součásti stavebních prací je i přemístění 2 autobusových zastávek. Nástupní hrana zastávek bude provedena bezbariérově. Součásti zakázky je i instalace svislého a vodorovného dopravního značení.

Poznámka

Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na část: NE
Jedná se o rámcovou dohodu: NE
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému: NE

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-028968

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 286 000,- bez DPH (18 496 060,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 7. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420596245926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy ulice Rovniny.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy ulice Rovniny zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 16 925 313,82 Kč vč. DPH
13 987 862,66 Kč bez DPH
Skanska a.s. (26271303) Uchazeč 18 276 131,42 Kč vč. DPH
15 104 240,84 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 11 279 868,11 Kč vč. DPH
9 322 205,05 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 16 602 731,- Kč vč. DPH
13 721 265,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap