Protipovodňová opatření města Hlučín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protipovodňová opatření města Hlučín zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protipovodňová opatření města Hlučín

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
Předmětem plnění první části veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému pro město Hlučín. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Předmětem plnění druhé části veřejné zakázky je zpracování digitálního povodňového plánu pro město Hlučín.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-012061

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45246400, 42965100

Místo plnění veřejné zakázky

Město Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 934 480,- bez DPH (8 390 720,80 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 794 760,- bez DPH (8 221 660,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 794 760,- bez DPH (8 221 660,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 6. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVIPARTNER, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jarmila Harazinová - referent pro krizové řízení, požární ochrana, BOZP; Mgr. Pavel Paschek - starosta

Kontaktní e-mail: harazinova@hlucin.cz; starosta@hlucin.cz

Kontaktní telefon: 595 020 203, 595 020 214

Kontaktní datová schránka: mfpbhkb

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protipovodňová opatření města Hlučín.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap