HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace veřejné správy a zkvalitnění služeb veřejné správy prostřednictvím inovace a rozšíření služeb stávajícího technologického centra ORP Hlučín pro příspěvkové organizace, sjednocení systémové platformy a konsolidace IT prostředí a v neposlední řadě prostřednictvím zajištění bezpečnosti TC ORP a posílení bezpečnosti dat. Projekt je zaměřen na klíčové aktivity výzvy:
1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury
2. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
3. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000016

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

497533

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30211000-1 hlavní počítače, 30211200-3 technické vybavení pro hlavní počítače, 30236000-2 různé počítačové vybavení, 72268000-1 dodávka programového vybavení, 72261000-2 podpora programového vybavení

Místo plnění veřejné zakázky

území města Hlučín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 094 505,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 993 910,- bez DPH (6 042 631,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 993 910,- bez DPH (6 042 631,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

2. 2. 2015, 08:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap