Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní zadávané zadavatelem Město Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravního propojení z ulice Školní k ulici Hrnčířská včetně technické infrastruktury (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod). Stavební objekt SO-401 - "Veřejné osvětlení, kabelové chráničky silnoproud, slaboproud" není předmětem veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 450 000,- bez DPH (9 014 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 4. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Radim Pala, DiS.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radim Pala, DiS.

Kontaktní e-mail: radimpala@email.cz

Kontaktní telefon: +420 773 204 154

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
NOSTA, s.r.o. (47671416) Uchazeč 7 653 237,90 Kč vč. DPH
6 324 990,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Ing. Libor Vavřík (12643734)
Jaromír Matula (22992499)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap