Zařízení pro výzkum tenkých vrstev a povrchových nanostruktur (VR-10-2016)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zařízení pro výzkum tenkých vrstev a povrchových nanostruktur (VR-10-2016) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zařízení pro výzkum tenkých vrstev a povrchových nanostruktur (VR-10-2016)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízeni pozůstávající z několika propojených komor čerpaných vývěvami. Komory jsou osazeny komponentami pro přípravu vzorků, pro studium difrakce elektronů, excitačními zdroji záření a zdroji iontů, analýzátory emitovaných elektronů, detektory včetně spinového polarimetru, potřebnou elektronikou a výpočetní technikou. Jedná se o ultravysokovakuové aparatury umožňující charakterizaci studovaných vzorků metodami difrakce pomalých elektronů, mikroskopií skenující sondou , rozptylu pomalých iontů a úhlově rozlišené fotoemisní spektroskopie a určením spinové polarizace fotoemitovaných elektronů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

638097

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-10-2016 , R1636-INV

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38900000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 8, Dolejškova 2155/3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

33 000 000,- bez DPH (39 930 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

33 000 000,- bez DPH (39 930 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OTIDEA a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Koláčková

Kontaktní e-mail: zakazky@otidea.cz

Kontaktní telefon: 295 565 127

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zařízení pro výzkum tenkých vrstev a povrchových nanostruktur (VR-10-2016).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zařízení pro výzkum tenkých vrstev a povrchových nanostruktur (VR-10-2016) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Měřící technika Morava, s.r.o. (29316715) Dodavatel 39 930 000,- Kč vč. DPH
33 000 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Zařízení pro výzkum tenkých vrstev a povrchových nanostruktur (VR-10-2016) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016 Měřící technika Morava, s.r.o. (29316715) 23 398 980,-
19 338 000,-
2017 Měřící technika Morava, s.r.o. (29316715) 11 739 420,-
9 702 000,-
2018 Měřící technika Morava, s.r.o. (29316715) 4 791 600,-
3 960 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap