Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie

Předmět veřejné zakázky

Rekonstrukce stávajících prostor zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie, spočívající zejména ve vestavbě čistých prostor (rekonstrukce 3 místností v 7.NP sídla zadavatele), zabudování techniky prostředí (HVAC systémy) a zajištění speciálních podmínek prostředí pro fotolitografii, rozvodů infrastruktury pro technologii a souvisejících dodávek a služeb.

Poznámka

zjednodušené podlimitním řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Předpokládaná hodnota: 7.300.000 Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých) – předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití opčního práva bez DPH.

2.190.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto devadesát tisíc korun českých) – předpokládaná hodnota opčního práva bez DPH

9.490.000 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých) – celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky při využití opčního práva bez DPH

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

352544

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-2-2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Kód CPV: 45214600-6 - Stavební úpravy budov sloužících výzkumu. Kód CPV: 45214631-2 – Instalace čistých prostor

Místo plnění veřejné zakázky

Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 490 000,- bez DPH (11 482 900,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 294 516,- bez DPH (8 826 364,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 294 516,- bez DPH (8 826 364,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s., IČ: 275 60 937

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Koutná

Kontaktní e-mail: petra.koutna@counsel.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace - VR-2-2013 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 - Kvalifikační dokumentace (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 - Kvalifikační dokumentace (MS WORD) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 - Souhrnná technická specifikace (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4a - Technická zpráva SO 01 - Stavební řešení (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4a - Technická zpráva PS 02 - Vzduchotechnika (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4a - Technická zpráva PS 01 - Technologie (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4a - Technická zpráva PS 03 - Trubní rozvody (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5 - Požární zpráva (PDF) 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 6 - Statický posudek 24. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - PS 01: Technologie (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - PS 02_1: Vzduchotechnika (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - PS 02_2: Chlazeni pro VZT (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - PS 02_3: Topení pro VZT (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - PS 02_4: MaR a silnoproud pro VZT (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - PS 03: Trubni rozvody (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - SO 01_1: Stavební řešení (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - SO 01_2: Stavební řešení - Zdravotechnika (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4b - Schemata - SO 01_4: Stavební řešení - Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 - Smlouva o dílo (PDF) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 - Smlouva o dílo (MS WORD) 25. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - PS 01 - Technologie (MS EXCEL) 26. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - PS 02 - Vzduchotechnika (MS EXCEL) 26. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - PS 03 - Trubní rozvody (MS EXCEL) 26. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - SO 01 - Stavební řešení (MS EXCEL) 26. 6. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - celkový (MS EXCEL) 26. 6. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 3. 7. 2013 Zobrazit
DI_1: Příloha č. 4a - OPRAVA - Technická zpráva SO 01 - Stavební řešení (PDF) 3. 7. 2013 Zobrazit
DI_1: Příloha č. 4b - OPRAVA - Schemata - PS 02_1: Vzduchotechnika (PDF) 3. 7. 2013 Zobrazit
DI_1: Příloha č. 4b - OPRAVA - Schemata - SO 01_1: Stavební řešení (PDF) 3. 7. 2013 Zobrazit
DI_1: . Příloha č. 4b - OPRAVA - Schemata - SO 01_2: Stavební řešení - Zdravotechnika (PDF) 3. 7. 2013 Zobrazit
DI_1: . Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - OPRAVA- PS 02 - Vzduchotechnika (MS EXCEL) 3. 7. 2013 Zobrazit
DI_1: Příloha č. 4c - Položkový rozpis cen - OPRAVA-SO 01 - Stavební řešení (MS EXCEL) 3. 7. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 15. 7. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 7. 8. 2013 Zobrazit
Zpráva o ukončení zadávacího řízení 23. 8. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo č. 2013/144 3. 9. 2013 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č. 1 (č. 2013/174) 13. 11. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LABOX spol. s r.o. (49707833) Uchazeč 10 295 908,15 Kč vč. DPH
8 509 015,- Kč bez DPH
EP Rožnov, a.s. (45193631) Dodavatel 8 826 364,36 Kč vč. DPH
7 294 516,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2013 EP Rožnov, a.s. (45193631) 6 200 338,60
5 124 246,77

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
EPIGON spol. s r.o. (18051081)
Štec SVT s.r.o. (27845869)
PIPE SYSTEMS s.r.o. (25887815)
HRACHOVEC elektrik s.r.o. (26795035)
Měření a Regulace s.r.o. (28603133)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap