Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení - souboru dvou nezávisle pracujících vysokotlakých chemických reaktorů (autoklávů) a volně stojící ultracentrifugy pro projekt Rozšíření Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií.

Zakázka je dělena na části:
Část A – Dodávka souboru dvou autoklávů včetně příslušenství a souvisejících služeb
Předmětem Části A zakázky je dodávka souboru dvou nezávisle pracujících tlakových reaktorů – autoklávů – pro hydrotermální syntézu materiálů a pro realizaci kinetických testů katalytických reakcí v kapalné fázi včetně příslušenství a souvisejících služeb dle specifikace stanovené zejména v Příloze 2A a 4A Zadávací dokumentace.
Část B – Dodávka ultracentrifugy vč. příslušenství a souvisejících služeb.
Předmětem Části B zakázky je dodávka volně stojící ultracentrifugy včetně příslušenství a souvisejících služeb dle specifikace stanovené zejména v Příloze 2B a 4B Zadávací dokumentace.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku samostatně na část A veřejné zakázky, samostatně na část B veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000009

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

484806

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-6-2014; INV14, INV15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5; 42931100-2

Místo plnění veřejné zakázky

Dolejškova 2155/3, Praha 8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 505 454,- bez DPH (5 451 599,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 320 000,- bez DPH (4 017 200,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 320 000,- bez DPH (4 017 200,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Koutná

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 2. 7. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Kvalifikační dokumentace 2. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy č. 1A, 2A, 4A, 5A ZD - část A (soubor autoklávů) 2. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy č. 1B, 2B, 4B, 5B ZD - část B (ultracentrifuga) 2. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy č. 1A, 2A, 4A, 5A ZD pro část A (soubor autoklávů), formát WORD 2. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy č. 1B, 2B, 4B, 5B ZD - část B (ultracentrifuga), formát WORD 2. 7. 2014 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 2. 7. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám VZ (k části B veřejné zakázky) 14. 7. 2014 Zobrazit
Informace o podaných námitkách a rozhodnutí o nich dle ustanovení § 111 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 13. 10. 2014 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - část A, část B ZD 14. 10. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení – část A 14. 10. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení – část B 14. 10. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva č. 2014/176 - část A (sestava autoklávů) 11. 11. 2014 Zobrazit
Kupní smlouva č. 2014/177 - část B (ultracentrifuga) 18. 11. 2014 Zobrazit
Závěrečná zpráva Zadavatele (dle §85 ZVZ) - část A 18. 11. 2014 Zobrazit
Závěrečná zpráva Zadavatele (dle §85 ZVZ) - část B 18. 11. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DONAU LAB, s.r.o. (45244651) Uchazeč 2 687 068,78 Kč vč. DPH
2 220 718,- Kč bez DPH
Bio Tech a.s. (25664018) Uchazeč 1 806 530,- Kč vč. DPH
1 493 000,- Kč bez DPH
VSK Pardubice s.r.o. (46506608) Dodavatel 2 508 330,- Kč vč. DPH
2 073 000,- Kč bez DPH
AB Sciex s.r.o. (28236661) Uchazeč 1 766 237,- Kč vč. DPH
1 459 700,- Kč bez DPH
Beckman Coulter Česká republika s.r.o. (28233492) Dodavatel 1 508 870,- Kč vč. DPH
1 247 000,- Kč bez DPH
TRIGON PLUS spol. s r.o. (46350110) Uchazeč 1 715 538,- Kč vč. DPH
1 417 800,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 VSK Pardubice s.r.o. (46506608) 2 508 330,-
2 073 000,-
2015 Beckman Coulter Česká republika s.r.o. (28233492) 1 508 870,-
1 247 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap