Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018)

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude dodávka a zprovoznění programovatelného systému pro chemisorpční analýzy.
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci, a to analogicky podle ustanovení § 33 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ). Cílem je informovat odborníky a potenciální dodavatele o záměru a požadavcích zadavatele a na základě jejich zpětné vazby získat relevantní informace nezbytné pro správné nastavení zadávacích podmínek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-027045

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-2-2018, R180002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 050 000,- bez DPH (4 900 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 050 000,- bez DPH (4 900 500,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 050 000,- bez DPH (4 900 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Kontaktní e-mail: togel.advokat@verzak.cz

Kontaktní telefon: +420 257 214 317

Kontaktní datová schránka: xvff4wu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Předběžné tržní konzultace (ČJ) 3. 5. 2018 Zobrazit
Preliminary market consultation (AJ) 3. 5. 2018 Zobrazit
Fotografie poskytující orientaci o dostupném prostoru / Photograps providing an idea of the space 3. 5. 2018 Zobrazit
Předběžné tržní konzultace (ČJ) - II. 24. 5. 2018 Zobrazit
Preliminary market consultation, questions and requirements-II. 24. 5. 2018 Zobrazit
Fotografie poskytující orientaci o dostupném prostoru / Photograps providing an idea of the space 24. 5. 2018 Zobrazit
Výzva k podání nabídek (.PDF) 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy (.DOCX) 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (.DOCX) 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (.DOCX) 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 - Vzor poddodavatelé (.DOCX) 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 - Technické specifikace (.EXCELL) 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6 - PTK - DOTAZ 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7 - PTK - Odpověď E-Lab Services, spol. s.r.o. 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 - PTK - Odpověď Uni-Export Instruments, s.r.o. 29. 6. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 - PTK - Odpověď ANAMET s.r.o. 29. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 25. 7. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 14. 8. 2018 Zobrazit
Kupní smlouva (č. 2018/154) zveřejněna v Registru smluv (v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.) 0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
e-Lab Services, spol. s.r.o. (00563676) Dodavatel 4 900 500,- Kč vč. DPH
4 050 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 e-Lab Services, spol. s.r.o. (00563676) 4 900 500,-
4 050 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap