Zajištění úklidových služeb v prostorách ÚFCH JH v Praze (VZ-6-2017)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění úklidových služeb v prostorách ÚFCH JH v Praze (VZ-6-2017) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění úklidových služeb v prostorách ÚFCH JH v Praze (VZ-6-2017)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací, v členění:
1. Pravidelný úklid vč. zajištění stálé (denní) úklidové služby („SÚS“)
2. Generální úklid

Služby bude poskytovatel provádět za použití vlastních technických prostředků, nástrojů a strojů nezbytných pro realizaci díla, vč. přípravků určených pro přístrojové čištění a přístrojový úklid.

Předmět veřejné zakázky bude realizován nejen v administrativních a sociálních prostorách, ale také v laboratořích se specifickým provozem, t.j. zejm. v laboratořích:
a) s přesnými měřicími přístroji,
b) ve specializovaných chemických nebo jiných vědecko-výzkumných laboratořích (chemické, biochemické či fyzikální laboratoře),
c) s optickými přístroji;
d) „počítačové“ laboratoře,
e) laboratoře tzv. „čistého prostoru třídy dle ČSN EN ISO 14 644-1, třída ISO 7“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-6-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90910000-9

Místo plnění veřejné zakázky

objekty Zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 700 000,- bez DPH (6 897 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 004 256,00 bez DPH (4 845 149,76 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 9. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miloslav Široký

Kontaktní e-mail: togel.advokat@verzak.cz

Kontaktní datová schránka: xvff4wu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění úklidových služeb v prostorách ÚFCH JH v Praze (VZ-6-2017).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek - vč. příloh (1-4; 7) (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.1 - Výzva k podání nabídek - Návrh smlouvy (.DOC) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.2 - Výzva k podání nabídek - Krycí list nabídky (.DOC) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.3 - Výzva k podání nabídek - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (.DOC) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.4 - Výzva k podání nabídek - Vzor poddodavatelé (.DOC) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5a - TECHNICKÁ SPECIFIKACE / dílčí dokumentace č. 1, 1A, 1A1, 1B, 1C, 1D, 1G (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5b - TECHNICKÁ SPECIFIKACE / dílčí dokumentace č 2A, 2A1, 2B, 2C, 2D, 2G (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5c - TECHNICKÁ SPECIFIKACE / dílčí dokumentace č 2E (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5d - TECHNICKÁ SPECIFIKACE / dílčí dokumentace č 1F, 2F (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5e - HLAVNÍ BUDOVA: Přehled místností, ploch, vybavení a dalších technických údajů (.XLS) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5e - BUDOVA JÍDELNY: Přehled místností, ploch, vybavení a dalších technických údajů (.XLS) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5e - GARSONIERA: Přehled místností, ploch, vybavení a dalších technických údajů (.XLS) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5f - HLAVNÍ BUDOVA: Schemata Oken (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5f - HLAVNÍ BUDOVA: Plány podlaží (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5f - BUDOVA JÍDELNY: Schemata Oken (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5f - BUDOVA JÍDELNY: Plány podlaží (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 / 5f - BUDOVA JÍDELNY: Značení sektorů Zadavatele - společné prostory, ubytovna (.PDF) 29. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 - Cenová specifikace pro veškeré druhy úklidů (.XLS) 29. 8. 2017 Zobrazit
1_ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - Informace pro uchazeče 11. 9. 2017 Zobrazit
1_ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - Příloha č. 1 - NÁVRH SMLOUVY 11. 9. 2017 Zobrazit
1_ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - Příloha č.5 / 5c - TECHNICKÁ SPECIFIKACE / dílčí dokumentace č 2E (.PDF) 11. 9. 2017 Zobrazit
1_ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - Příloha č. 6 - CENOVÁ SPECIFIKACE /dílčí dokument č. 6E: Generální úklid: Rozsah, Harmonogra 11. 9. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 1. 11. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 12. 12. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo zveřejněna v Registru smluv (v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.) 12. 12. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění úklidových služeb v prostorách ÚFCH JH v Praze (VZ-6-2017) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Milan Javůrek (71769137) Dodavatel 4 845 149,76 Kč vč. DPH
4 004 256,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap