Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu zcela nového a nepoužitého Fotoelektrochemického systému (PhotoEchem System (FRA)) sestaveného z potenciostatu a různých světelných zdrojů, o různých výkonech a spektrálních charakteristikách (dále jen “zařízení“) dle níže uvedené specifikace. Jedná se o zařízení určené pro studium elektrochemických a fotoelektrochemických vlastností vzorků. Předmětem využití zařízení bude charakterizace nových materiálů pro fotokatalýzu a fotoelektrochemické aplikace.
Fotoelektrochemický systém (PhotoEchem System (FRA)) je sestavený z potenciostatu a různých světelných zdrojů, o různých výkonech a spektrálních charakteristikách. Celek musí být plně integrován, tzn. ovládací software musí být schopen vykonat jak elektrochemická, tak fotoelektrochemické měření, zejména techniku IPCE (Incident photon-to-electron conversion efficiency).
Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-005211

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-2-2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38900000-4 - Různé hodnotící a zkušební přístroje

Místo plnění veřejné zakázky

Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 066 116,- bez DPH (2 500 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 060 000,- bez DPH (2 492 600,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 060 000,- bez DPH (2 492 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OTIDEA a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Koláčková

Kontaktní e-mail: zakazky@otidea.cz

Kontaktní telefon: +420 295 565 127

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ScienceTech s.r.o. (02103621) Uchazeč 2 492 600,- Kč vč. DPH
2 060 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 ScienceTech s.r.o. (02103621) 2 494 602,-
2 061 654,55

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017) zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
MIT s.r.o. (46348395)
HandelSky s.r.o. (04571975)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap