Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015)

Předmět veřejné zakázky

1) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy zahrnující rekonstrukci a opravy všech podlaží, spočívající zejména ve výměně obvodového pláště, opravě střechy vč. jejího zateplení, změně vnitřní dispozice vč. opravy schodiště a vestavby nové komunikační radiály a dále kompletní opravě, příp. obnově technických instalací. V budově bude přemístěn a obnoven provoz závodní jídelny s varnou, budou rekonstruovány administrativní prostory a prostory ubytovny pro stážisty. Funkční využití objektu se rekonstrukcí nezmění. Rekonstrukce budovy bude splňovat obecně technické požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. V objektu bude výtah s kabinou o rozměrech 1100x1400 v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. obsluhující všechna podlaží. Dále zde budou umístěna bezbariérová sociální zařízení. Detailní popis předmětu veřejné zakázky vč. stanovení technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky je dále specifikován v Příloze č. 2 k Zadávací dokumentaci a netextové části zadávací dokumentace – projektové dokumentaci. Rozsah plnění je dále stanoven Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace - Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Přílohou č. 6 Zadávací dokumentace – Požadavky na součinnost a plnění Zhotovitele (vybraného uchazeče).
Postup prací bude probíhat v jednom časovém úseku v souladu s harmonogramem prací za provozu stávajícího nájemce části objektu a za provozu telefonní ústředny. Požadavky na součinnost vybraného uchazeče vyplývající z této skutečnosti a nutná součinnost vybraného uchazeče požadovaná dodavateli souvisejících technologií, které nejsou předmětem této veřejné zakázky (dodávka EZS, rekonstrukce veřejného osvětlení v Místě plnění), a požadavky na plnění vybraného uchazeče vyplývající z provozu Místa plnění, jsou stanoveny v Příloze č. 2 a Příloze č. 6 Zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

506070

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-1-2015 (INV31-2014)

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5; 45400000-1; 45300000-0; 45212420-6; 45212400-0

Místo plnění veřejné zakázky

budova závodní jídelny AV ČR v Praze 8 na adrese U Slovanky 1388/5, PSČ 180 00, Praha 8 – Libeň.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42 000 000,- bez DPH (50 820 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

34 889 241,03 bez DPH (42 215 981,65 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

34 861 257,19 bez DPH (42 182 121,20 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 5. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Koutná

Kontaktní e-mail: petra.koutna@counsel.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - Krycí list 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 - Kvalifikační dokumentace 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy (MS WORD) 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - Výkaz výměr (rozpočet) 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - Výkaz výměr (rozpočet) (MS EXCELL) 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - Technická specifikace - souhrnná technická zpráva 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 - Požadavky na součinnost a plnění Zhotovitele (vybraného uchazeče) 13. 4. 2015 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 15. 4. 2015 Zobrazit
I_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám VZ č. I. 24. 4. 2015 Zobrazit
I_Přílohy k Dodatečným informacím č. I. (ZIP) 24. 4. 2015 Zobrazit
II_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám VZ č. II 28. 4. 2015 Zobrazit
II_Přílohy k Dodatečným informacím č. II. (ZIP) 28. 4. 2015 Zobrazit
III_Dodatečná informace k zadáv. podmínkám VZ č. III 4. 5. 2015 Zobrazit
IV_Dodatečná informace k zadáv. podmínkám VZ č. IV 11. 5. 2015 Zobrazit
IV_Příloha k Dodatečným informacím č. IV (MS Excell) 11. 5. 2015 Zobrazit
V_Dodatečná informace k zadáv. podmínkám VZ č. V 12. 5. 2015 Zobrazit
V_Přílohy k Dodatečným informacím č. V. (ZIP) 12. 5. 2015 Zobrazit
VI_Dodatečná informace k zadáv. podmínkám VZ č. VI. 15. 5. 2015 Zobrazit
VII_Dodatečná informace k zadáv. podmínkám VZ č. VII. 18. 5. 2015 Zobrazit
VII_Přílohy k Dodatečným informacím č. VII. 18. 5. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo (2015/116) 18. 8. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 18. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. (03902447) Uchazeč 50 070 407,31 Kč vč. DPH
41 380 501,91 Kč bez DPH
VW WACHAL, a.s. (25567225) Dodavatel 42 215 981,65 Kč vč. DPH
34 889 241,03 Kč bez DPH
EMV s.r.o. (48038792) Uchazeč 45 617 000,- Kč vč. DPH
37 700 000,- Kč bez DPH
Energie – stavební a báňská a.s. (45146802) Uchazeč 57 898 366,- Kč vč. DPH
47 849 889,25 Kč bez DPH
DEREZA, společnost s ručením omezeným (48036315) Uchazeč 56 747 389,95 Kč vč. DPH
46 898 669,38 Kč bez DPH
KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s. (26416247) Uchazeč 45 738 042,35 Kč vč. DPH
37 800 035,- Kč bez DPH
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (25253361) Uchazeč 48 279 831,97 Kč vč. DPH
39 900 687,58 Kč bez DPH
KONSIT a.s. (18630197) Uchazeč 46 335 145,12 Kč vč. DPH
38 293 508,36 Kč bez DPH
PROMINECON CZ a.s. (25110977) Uchazeč 52 712 770,56 Kč vč. DPH
43 564 273,19 Kč bez DPH
NEPRO stavebni a.s. (27342093) Uchazeč 59 639 267,21 Kč vč. DPH
49 288 650,59 Kč bez DPH
ORSmix s.r.o. (24784834) Uchazeč 47 178 577,60 Kč vč. DPH
38 990 560,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2015 VW WACHAL, a.s. (25567225) 12 347 277,33
10 204 361,43
2016 VW WACHAL, a.s. (25567225) 29 834 843,87
24 656 895,76
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap