Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokročilého TERS systému umožňujícího piezo XYZ skenování minimálně ve dvou režimech, a to buď vzorkem a hrotem nebo vzorkem a objektivem. TERS měření je možné provádět s horním, bočním i spodním optickým přístupem. Ramanův spektrometr obsahuje minimálně dva lasery ve viditelné oblasti, a dále možnost rozšíření o třetí laser. Systém umožňuje plnou kontrolu polarizace jak excitačního, tak rozptýleného záření. Součástí dodávky je elektrochemická cela umožňující in-situ TERS měření v 3-elektrodovém zapojení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

632382

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-1-2016, JRBU, R1601-INV

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38433000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Praha 8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 578 516,- bez DPH (12 800 004,36 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

10 575 000,- bez DPH (12 795 750,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

10 575 000,- bez DPH (12 795 750,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OTIDEA a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Koláčková

Kontaktní e-mail: zakazky@otidea.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti VZ 29. 4. 2016 Zobrazit
Kupní smlouva č. 2016/097 8. 6. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 13. 6. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Specion, s.r.o. (48112836) Dodavatel 12 795 750,- Kč vč. DPH
10 575 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016 Specion, s.r.o. (48112836) 12 795 750,-
10 575 000,-

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016) zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
HORIBA Jobin Yvon SAS (B837150366)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap