Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka X-pásmového EPR spektrometru s vysokou měřící citlivostí a stabilitou magnetického pole, s příslušenstvím umožňujícím měření při nízkých teplotách a v průtokovém režimu společně s možností ozařování vzorku během měření a dodávka licencí k software, vše dle podrobné specifikace stanovené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace dodávky. Součástí dodávky bude doprava zařízení do místa plnění, instalace, zprovoznění a dále zaškolení obsluhy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

484487

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-5-2014; INV09

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38433000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Dolejškova 2155/3, Praha 8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 474 000,- bez DPH (3 041 940,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 400 000,- bez DPH (2 904 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 400 000,- bez DPH (2 904 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2014, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VWR International s.r.o. (63073242) Dodavatel 2 904 000,- Kč vč. DPH
2 400 000,- Kč bez DPH
HELAGO CZ, s.r.o. (25963961) Uchazeč 2 964 500,- Kč vč. DPH
2 450 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 VWR International s.r.o. (63073242) 2 904 000,-
2 400 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap