Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání činností detailně specifikovaných níže a z nich plynoucích výstupů. Cílem těchto činností je determinovat vhodné procesní parametry a podmínky resultující v efektivní čištění specifických typů vod a parametrizaci modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu, které budou součástí variabilního modulárního systému čištění vod (VMSČV). Činnosti budou provedeny s ohledem na maximální využití kapacitního potenciálu těchto dvou modulů. Technické a ostatní parametry jsou specifikovány v zadávací dokumentaci s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování jejich základního principu, kdy jsou parametry stanoveny jako minimální či maximální s tolerancí tak, aby moduly mohly být následně implementovány a propojeny s ostatními moduly VMSČV v místě určeném pro další testování pilotní jednotky VMSČV.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2016, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Miloslav Drbálek

Kontaktní e-mail: drbalek@sindat.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap