Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu II zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání činností detailně specifikovaných níže a z nich plynoucích výstupů. Cílem těchto činností je determinovat vhodné procesní parametry a podmínky resultující v efektivní čištění specifických typů vod a parametrizaci modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu, které budou součástí variabilního modulárního systému čištění vod (VMSČV). Činnosti budou provedeny s ohledem na maximální využití kapacitního potenciálu těchto dvou modulů. Technické a ostatní parametry jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování jejich základního principu, kdy jsou parametry stanoveny jako minimální či maximální s tolerancí tak, aby moduly mohly být následně implementovány a propojeny s ostatními moduly VMSČV v místě určeném pro další testování pilotní jednotky VMSČV.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31731100-0

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

24. 3. 2017, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Miloslav Drbálek, advokát

Kontaktní e-mail: drbalek@sindat.cz

Kontaktní telefon: +420731990646

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Technická Univerzita Liberec (46747885) Dodavatel 4 779 500,- Kč vč. DPH
3 950 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap