Laboratorní zařízení pro přípravu plošných nanovlákenných struktur, připravovaných pomocí inovované AC elektrody a zachytávaných na převíjenou podkladní textilii o šíři 500mm

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Laboratorní zařízení pro přípravu plošných nanovlákenných struktur, připravovaných pomocí inovované AC elektrody a zachytávaných na převíjenou podkladní textilii o šíři 500mm zadávané zadavatelem NANOPROGRESS, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

NANOPROGRESS, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Laboratorní zařízení pro přípravu plošných nanovlákenných struktur, připravovaných pomocí inovované AC elektrody a zachytávaných na převíjenou podkladní textilii o šíři 500mm

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodání laboratorního zařízení určeného k výzkumným účelům založeného na technologii střídavého zvlákňování se specifickou koncepcí zvlákňovací hlavy tak, aby bylo možné zvýšit hodinový výkon přípravy nanovlákenných materiálu a zjednodušit jeho sběr pro snazší následné zpracování.

Poznámka

Postup podle Pravidel pro výběr dodavatelů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 11. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

17. 12. 2018, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Miloslav Drbálek, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Miloslav Drbálek, advokát

Kontaktní e-mail: zakazky.advokat@drbalek.cz

Kontaktní telefon: +420 731 990 646

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Laboratorní zařízení pro přípravu plošných nanovlákenných struktur, připravovaných pomocí inovované AC elektrody a zachytávaných na převíjenou podkladní textilii o šíři 500mm.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
1-Oznámení o zahájení výběrového řízení - plošné struktury elp 27. 11. 2019 Zobrazit
2-Zadávací dokumentace - plošné struktury elp 27. 11. 2019 Zobrazit
Plná moc npg mda 27. 11. 2019 Zobrazit
Přílohy 1 a 2 ZD - plošné struktury 27. 11. 2019 Zobrazit
Nanoprogress - Dotaz k zadávací dokumentaci 1 11. 12. 2019 Zobrazit
Nanoprogress - Odpověď k dotazu na zadávací dokumentaci 1 11. 12. 2019 Zobrazit
8a - Vyhodnocovací tabulka Drbálek 27. 5. 2020 Zobrazit
8b - Vyhodnovovací tabulka Janoušek 27. 5. 2020 Zobrazit
8c - Vyhodnocovací tabulka Zavřel 27. 5. 2020 Zobrazit
9 - Evidenční arch podaných nabídek 27. 5. 2020 Zobrazit
10 - Jmenování členů hodnotící komise 27. 5. 2020 Zobrazit
11a - Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena hodnotící komise Drbálek 27. 5. 2020 Zobrazit
11b - Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena hodnotící komise Janoušek 27. 5. 2020 Zobrazit
11c - Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena hodnotící komise Zavřel 27. 5. 2020 Zobrazit
12 - Protokol o otevíraní obálek k posouzení a hodnocení nabídek 27. 5. 2020 Zobrazit
Čestné prohlášení zadavatele 27. 5. 2020 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 27. 5. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo číslo 191191 - Nanoprogress & VÚTS, a.s. 27. 5. 2020 Zobrazit
Obálka odpovědi na výzvu k doplnění nabídky 27. 5. 2020 Zobrazit
Průvodní dopis odpovědi na výzvu k doplnění nabídky 27. 5. 2020 Zobrazit
Výzva k doplnění nabídky - Krycí list 27. 5. 2020 Zobrazit
Výzva k doplnění nabídky - OR 27. 5. 2020 Zobrazit
Výzva k doplnění nabídky VŘ 27. 5. 2020 Zobrazit
Výzva k doplnění nabídky - Potvrzení FÚ 27. 5. 2020 Zobrazit
Výzva k doplnění nabídky - ŽL 27. 5. 2020 Zobrazit
Uchazeč VÚTS Nabídka VŘ 27. 5. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap